วันหยุดเดือนเมษายนและวันหยุดสงกรานต์

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการมาโดยตลอด

ทางร้านขอแจ้งวันหยุดประจำเดือนเมษายน ดังนี้ค่ะ

วันที่ 4 (พุธ)

วันที่ 25 (พุธ)

และขอแจ้งวันหยุดสงกรานต์ดังนี้ค่ะ

วันที่ 11 เมษายน (พุธ)

วันที่ 12 เมษายน (พฤหัสบดี)

วันที่ 13 เมษายน (ศุกร์)

วันที่ 14 เมษายน (เสาร์)

วันที่ 15 เมษายน (อาทิตย์)

วันที่ 16 เมษายน (จันทร์)

วันที่ 17 เมษายน (อังคาร)

วันที่ 18 เมษายน (พุธ)

รวมวันหยุดทั้งหมด 8 วัน

ร้านเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายนเป็นต้นไป

ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบล่วงหน้า ขอบคุณค่ะ

Lilac Hokkaido